Instructors

Shihan Ty Aponte
Shotokan Karatedo - Chief Instructor

Sensei James Augur
Shotokan Karatedo

Sensei Lynn Aponte
Shotokan Karatedo

Sensei Leo Shortle
Shotokan Karatedo

Sensei Robert Johnson
Shotokan Karatedo

Sensei Tom Heyman
Shotokan Karatedo

 
 
 
 
 
taichi tall.jpg

Assistant Instructors
Shotokan Karatedo Sempais